ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 【图文】频谱分析äÈAž®±é€‰æ•°è‹?满èƒö客户直流½E›_®šç”‰|ºçš„需æ±?- 矛_®¶åº„æ•°è‹×ƒÈA器有限公å?/title> <meta name="Keywords" content=""> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <script> var __CONTEXT_PATH = "/cmsadmin"; var _contextPath = ""; var _templatePath = "/tpl/demoprd/pdcleansky/"; var _resBasePath = "/res/demoprd"; var _forbidF5 = true; var _forbidCopy = false; var _forbidContextMenu = false; </script> <link href="/template/NEST300017/lib/cms.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/NEST300017/lib/common.js"></script> <script language="javascript" src="/template/NEST300017/lib/tpl.js"></script> <link href="/template/NEST300017/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST300017/lib/png.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST300017/lib/menu.js"></script> <link href="lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST300017/lib/JScss.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lib/JScss.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/NEST300017/lib/pptBox.js"></script> <!-- saved from url=(0013)about:internet --> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <!--头部--> <div class="JS_top"> <div class="JS_top"> <div class="JStop"> <div class="JSlogo"><a href="/"><img src="/uploads/logo/20160203023436.jpg" alt="【图文】频谱分析äÈAž®±é€‰æ•°è‹?满èƒö客户直流½E›_®šç”‰|ºçš„需æ±?- 矛_®¶åº„æ•°è‹×ƒÈA器有限公å? /></a></div> <div class="top_right"> <div class="lc"> 您好åQŒæ¬¢˜qŽå…‰ä¸?矛_®¶åº„æ•°è‹×ƒÈA器有限公å?¾|‘ç«™åQ?</div> <div class="JStopnav"> <ul> <ul> <ul> <li style=" padding-left:80px;"><a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a></li> </ul> </ul> <li><a href="/sitemap.html" title="¾|‘站地图">¾|‘站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml" title="XML">XML</a></li> <li><a style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.suinyq.com','【图文】频谱分析äÈAž®±é€‰æ•°è‹?满èƒö客户直流½E›_®šç”‰|ºçš„需æ±?- 矛_®¶åº„æ•°è‹×ƒÈA器有限公å?)">收藏本站</a></li> <li><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/22556/stat/"></script></li> </ul> <!--logo--> <!-- <div class="JSlogo"><a href="/"><img src="/uploads/logo/20160203023436.jpg" alt="【图文】频谱分析äÈAž®±é€‰æ•°è‹?满èƒö客户直流½E›_®šç”‰|ºçš„需æ±?- 矛_®¶åº„æ•°è‹×ƒÈA器有限公å? /></a></div>--> <!--logo--> </div> </div> <div style=" float:left; margin-top:6px;"><a href="http://www.www.clarkslandingsearay.com/" target="_blank">中文</a>|<a target="_blank">English</a></div> </div> </div> </div> <!--头部--> <!--å¯ÆDˆª--> <div class="header"> <!--å¯ÆDˆª--> <div class="box"> <div id="nav-menu"> <ul class="menu"> <li class="stmenu"> <h3><a href="/" class="xialaguang"><span style=" font-family:å¾®èÊY雅黑;">¾|‘站首页</span></a></h3> </li> <li class="stmenu"> <h3><a href="/supply/" class="xialaguang"><span style=" font-family:å¾®èÊY雅黑;">产品中心</span></a></h3> <ul class="children"> <li> <h3><a href="/xhfsq/"><span>信号发生å™?/span></a></h3> </li> <li> <h3><a href="/ppfxy/"><span>频谱分析ä»?/span></a></h3> </li> <li> <h3><a href="/zlwddy/"><span>直流½E›_®šç”‰|º</span></a></h3> </li> <li> <h3><a href="/szmyb/"><span>数字万用è¡?/span></a></h3> </li> <!-- <li> <h3><a href="/tyyq/"><span>通用仪器</span></a></h3> </li>--> <li> <h3><a href="/syx/"><span>实验½Ž?/span></a></h3> </li> <li> <h3><a href="/zdcsjt/"><span>自动‹¹‹è¯•¾pȝ»Ÿ</span></a></h3> </li> <li> <h3><a href="/sjplclyq/"><span>旉™—´é¢‘率‹¹‹é‡ä»ªå™¨</span></a></h3> </li> <li> <h3><a href="/dnzlfxy/"><span>电能质量分析ä»?/span></a></h3> </li> <li> <h3><a href="/szpltxcsy/"><span>数字频率ç‰ÒŽ€§æµ‹è¯•äÈA</span></a></h3> </li> <li> <h3><a href="/jlhfb/"><span>交流毫伏è¡?/span></a></h3> </li> <li> <h3><a href="/jsq/"><span>计数å™?/span></a></h3> </li> <li> <h3><a href="/wmy/"><span>误码ä»?/span></a></h3> </li> <li> <h3><a href="/szdcly/"><span>å¤ÞqœŸåº¦æµ‹é‡äÈA</span></a></h3> </li> <li> <h3><a href="/ljfxy/"><span>逻辑分析ä»?/span></a></h3> </li> </ul> </li> <li class="stmenu"> <h3><a href="/news/" class="xialaguang"><span style=" font-family:å¾®èÊY雅黑;">新闻与活åŠ?/span></a></h3> <ul class="children"> <li> <h3><a href="/news/gsxw/"><span>公司新闻</span></a></h3> </li> <li> <h3><a href="/news/schd/"><span>市场‹zÕdŠ¨</span></a></h3> </li> <li> <h3><a href="/news/cpfb/"><span>产品发布</span></a></h3> </li> </ul> </li> <li class="stmenu"> <h3><a href="/about/about3.html" class="xialaguang"><span style=" font-family:å¾®èÊY雅黑;">服务与支æŒ?/span></a></h3> <ul class="children"> <li> <h3><a href="/about/about3.html"><span>售后服务</span></a></h3> </li> <li> <h3><a href="/download/"><span>下蝲中心</span></a></h3> </li> <li> <h3><a href="/about/about11.html"><span>å›ÞZšg及èÊYä»?/span></a></h3> </li> <li> <h3><a href="/about/about10.html"><span>常见问题</span></a></h3> </li> <li> <h3><a href="/about/about12.html"><span>问题反馈</span></a></h3> </li> </ul> </li> <li class="stmenu"> <h3><a href="/about/about5.html" class="xialaguang"><span style=" font-family:å¾®èÊY雅黑;">加入数英</span></a></h3> <ul class="children"> <li> <h3><a href="/about/about5.html"><span>人才½{–ç•¥</span></a></h3> </li> <li> <h3><a href="/about/about4.html"><span>人才招聘</span></a></h3> </li> </ul> </li> <li class="stmenu"> <h3><a href="/contact/" class="xialaguang"><span style=" font-family:å¾®èÊY雅黑;">联系我们</span></a></h3> </li> <li class="stmenu"> <h3><a href="/about/" class="xialaguang"><span style=" font-family:å¾®èÊY雅黑;">关于数英</span></a></h3> <ul class="children"> <li> <h3><a href="/about/"><span>公司½Ž€ä»?/span></a></h3> </li> <li> <h3><a href="/about/about6.html"><span>发展历程</span></a></h3> </li> <li> <h3><a href="/about/about7.html"><span>企业文化</span></a></h3> </li> <li> <h3><a href="/about/about2.html"><span>资质荣誉</span></a></h3> </li> </ul> </li> <!--<li class="stmenu"> <h3><a href="/news/" class="xialaguang"><span style=" font-family:å¾®èÊY雅黑;">用户中心</span></a></h3> <ul class="children"> <li> <h3><a href="/about/"><span>会员ç™Õd½•</span></a></h3> </li> <li> <h3><a href="/about/"><span>会员注册</span></a></h3> </li> <li> <h3><a href="/about/"><span>产品注册</span></a></h3> </li> <li> <h3><a href="/about/"><span>意见反馈</span></a></h3> </li> </ul> </li>--> <li class="stmenu"> <h3><a class="xialaguang" target="_blank"><span style=" font-family:å¾®èÊY雅黑;">数英商铺</span></a></h3> </li> </ul> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/template/NEST300017/lib/jquery.js"></script> <script type="text/javascript"> $('#nav-menu .menu > li').hover(function(){ $(this).find('.children').animate({ opacity:'show', height:'show' },200); $(this).find('.xialaguang').addClass('navhover'); }, function() { $('.children').stop(true,true).hide(); $('.xialaguang').removeClass('navhover'); }); </script> <!--å¯ÆDˆª--> </div> <!--å¯ÆDˆª--> <!--<div class="JSbanner"> <div style="width:100%; height:400px; overflow:hidden;" class="ad"><div id="swfContents_1"></div> <center> <div id="xxx"> <script> var box =new PPTBox(); box.width = 1423; //宽度 box.height = 400;//高度 box.autoplayer = 2;//自动播放间隔旉™—´ //box.add({"url":"囄¡‰‡åœ°å€","title":"悬æÕQ标题","href":"链接地址"}) box.add({"url":"/template/NEST300017/images/3.jpg","href":""}) box.add({"url":"/template/NEST300017/images/2.jpg","href":""}) box.add({"url":"/template/NEST300017/images/1.jpg","href":""}) box.add({"url":"/template/NEST300017/images/4.jpg","href":""}) box.show(); </script> </div> </center> <script language=javascript src="/template/NEST300017/lib/product.js" type="text/javascript"></script> </div> </div>--> <div style="width:1000px;height:238px; margin:0 auto;margin-top: 10px; border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><img src="/template/NEST300017/images/t2.jpg" /></div> <div id="JScontainer"> <div class="JScontainer"> <div class="JSleft"> <div class="JScpfl_cont"> <div class="JSgsgk_title_1"><img src="/template/NEST300017/images/erji_titel_left_t.jpg" alt="关于我们" width="210" height="10" /></div> <div class="JSgsgk_title"> <H3>新闻中心</H3> </div> <div class="JSgsgk_title_1_1"><img src="/template/NEST300017/images/erji_titel_left_t_center.gif" alt="关于我们" width="210" height="4" /></div> <div class="JScpfl_title_line"></div> <ul> <li><a href="/news/cpfb/" target="" style=" color:#FFF;" title="产品发布">产品发布</a></li> <li><a href="/news/gsxw/" target="" style=" color:#FFF;" title="公司新闻">公司新闻</a></li> <li><a href="/news/schd/" target="" style=" color:#FFF;" title="市场‹zÕdŠ¨">市场‹zÕdŠ¨</a></li> </ul> <div class="JSgsgk_title_2"><img src="/template/NEST300017/images/cb.png" alt="关于我们" width="210" height="43" /></div> <div class="clearit"></div> </div> <div class="JScpfl_bottom"></div> <div class="JScpfl_cont"> <div class="JSgsgk_title_1"><img src="/template/NEST300017/images/erji_titel_left_t.jpg" alt="产品中心" width="210" height="10" /></div> <div class="JSgsgk_title"> <H3>产品中心</H3> </div> <div class="JSgsgk_title_1_1"><img src="/template/NEST300017/images/erji_titel_left_t_center.gif" alt="产品中心" width="210" height="4" /></div> <div class="JScpfl_title_line"></div> <ul> <li><a href="/xhfsq/" target="" style=" color:#FFF;" title="信号发生å™?>信号发生å™?/a></li> <li><a href="/ppfxy/" target="" style=" color:#FFF;" title="频谱分析ä»?>频谱分析ä»?/a></li> <li><a href="/zlwddy/" target="" style=" color:#FFF;" title="直流½E›_®šç”‰|º">直流½E›_®šç”‰|º</a></li> <li><a href="/szmyb/" target="" style=" color:#FFF;" title="数字万用è¡?>数字万用è¡?/a></li> <li><a href="/syx/" target="" style=" color:#FFF;" title="实验½Ž?>实验½Ž?/a></li> <li><a href="/zdcsjt/" target="" style=" color:#FFF;" title="自动‹¹‹è¯•¾pȝ»Ÿ">自动‹¹‹è¯•¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/sjplclyq/" target="" style=" color:#FFF;" title="旉™—´é¢‘率‹¹‹é‡ä»ªå™¨">旉™—´é¢‘率‹¹‹é‡ä»ªå™¨</a></li> <li><a href="/dnzlfxy/" target="" style=" color:#FFF;" title="电能质量分析ä»?>电能质量分析ä»?/a></li> <li><a href="/szpltxcsy/" target="" style=" color:#FFF;" title="数字频率ç‰ÒŽ€§æµ‹è¯•äÈA">数字频率ç‰ÒŽ€§æµ‹è¯•äÈA</a></li> <li><a href="/jlhfb/" target="" style=" color:#FFF;" title="交流毫伏è¡?>交流毫伏è¡?/a></li> <li><a href="/jsq/" target="" style=" color:#FFF;" title="计数å™?>计数å™?/a></li> <li><a href="/wmy/" target="" style=" color:#FFF;" title="误码ä»?>误码ä»?/a></li> <li><a href="/szdcly/" target="" style=" color:#FFF;" title="å¤ÞqœŸåº¦æµ‹é‡äÈA">å¤ÞqœŸåº¦æµ‹é‡äÈA</a></li> <li><a href="/ljfxy/" target="" style=" color:#FFF;" title="逻辑分析ä»?>逻辑分析ä»?/a></li> <li><a href="/secpjl/" target="" style=" color:#FFF;" title="SE¾pÕdˆ—">SE¾pÕdˆ—</a></li> </ul> <div class="JSgsgk_title_2"><img src="/template/NEST300017/images/cb.png" alt="产品中心" width="210" height="43" /></div> <div class="clearit"></div> </div> <div class="JScpfl_bottom"></div> <div class="JScontact_1"><img src="/template/NEST300017/images/cfast_1.gif" alt="联系方式" width="210" height="66" /></div> <div class="JScontact"> <!-- <p> 联系人:</p> <p> 手机åQ?/p>--> <p> å›ø™¯åQ?311-83897149</p> <p> ¾|‘址:www.www.clarkslandingsearay.com</p> <p> 邮箱åQ?a href="mailto:market@www.clarkslandingsearay.com">market@www.clarkslandingsearay.com</a></p> <p> 地址åQšä¸­å›ãqäh²³åŒ—省·矛_®¶åº„鹿泉区御园è·?9号A-2</p> <p>工作旉™—´åQšå‘¨ä¸€è‡›_‘¨äº?:00-17:15</p> </div> <div class="JScontact_2"><img src="/template/NEST300017/images/cfast_3.gif" alt="联系方式" width="210" height="20" /></div> </div> <div class="JSright"> <div class="JScpzs"> <div class="erji_left_titel"><img src="/template/NEST300017/images/erji_left_3.gif" alt="新闻中心" width="719" height="24" /></div> <div class="JSright_title"> <div class="JSright_title_L"> <span>新闻详细</span> </div> <div class="JSright_title_R">您现在的位置åQ?a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容 </div> </div> <div class="JScpzs_cont"> <!--pages内容--> <div class="detail"> <div class="content"> <h3>【图文】频谱分析äÈAž®±é€‰æ•°è‹?满èƒö客户直流½E›_®šç”‰|ºçš„需æ±?/h3> <h6>来源åQ?a >http://www.suinyq.com/news/70.html</a></h6> <h6>发布旉™—´åQ?015-11-10</h6> <div class="public" id="zoom"> <p style="line-height:24px;"><p style="text-indent:2em;"> 生活中的很多行业的发展与<a target="_blank">SU4300噪声信号发生å™?/a>都是¼›ÖM¸å¼€çš„,有时候一些不èµïLœ¼çš„因素都可能å¯ÆD‡´å¾ˆå¤§çš„差距,比如之前提过çš?a target="_blank">频谱分析ä»?/a>åQŒä»Šå¤©æˆ‘们就来了解一下“频谱分析äÈAž®±é€‰æ•°è‹?满èƒö客户<b>直流½E›_®šç”‰|º</b>的需求”ã€?</p><p style="text-align:center;"><img src="http://www.suinyq.com/uploads/cp/20150731113019.jpg" style="width:480px;height:480px;"/></p><p style="text-indent:2em;">矛_®¶åº„æ•°è‹×ƒÈA器有限公司(原石家庄市无¾U¿ç”µå››åŽ‚åQ‰å§‹å»ÞZºŽ1966òqß_¼Œæ²›_Œ—省高新技术企业,通过GB/T19001-2008质量体系及双软企业认证,全国电子仪器行业重点骨干企业ã€?/p><p style="text-indent:2em;">数十òq´æ¥åQŒä¼ä¸šæ±‡é›†äº†ä¸€æ‰¹ç”µå­äÈA器、信息技术、数字技术、工艺结构、管理等领域的高¿U‘技人才。近òq´æ¥åQŒæˆ‘公司共承担了十余™å¹å›½å®¶ã€çœ¾U§å’Œå¸‚çñ”的科研课题,其中DDS函数<a target="_blank">信号发生å™?/a>和数字式频率ç‰ÒŽ€§æµ‹è¯•äÈA获得了国家科技型中ž®ä¼ä¸šæŠ€æœ¯åˆ›æ–°åŸºé‡‘的支持åQŒè£èŽ·å›½å®‰™‡ç‚ÒŽ–°äº§å“è¯ä¹¦ã€?/p><p style="text-indent:2em;"> 矛_®¶åº„æ•°è‹×ƒÈA器有限公司将一如既往的加强和òq¿å¤§¿U‘研院所、大专院校的合作åQŒç§¯æžç ”发新产品åQŒä¿ƒ˜q›ç”µå­æµ‹é‡äÈA器技术水òq³çš„˜q›æ­¥å’Œå‘展。我们以优质的äñ”品服务于用户频谱åQŒé¢‘谱分析äÈAž®±é€‰æ•°è‹Þp´¨é‡æœ‰ä¿è¯ã€‚频谱分析äÈA哪家好?ž®±é€‰æ•°è‹×ƒÈA器!</p><p style="text-indent:2em;"> <span style="color:#0020FF;">更多人喜‹Æ¢ï¼š<a >矛_®¶åº„æ•°è‹×ƒÈA器和大家‹Æ¢åº¦å›½åº†</a></span> </p><p style="text-indent:2em;"> ? ä¸ÞZº†èƒ½æ›´æ–¹ä¾¿ä¸ºå¹¿å¤§éœ€æ±‚客æˆähä¾›æŠ€æœ¯æ›´å…ˆè¿›ã€ä­h格更合理、服务更完善的电力电源模块,公司ž®†å…¨å¿ƒå…¨æ„äؓ用户提供从äñ”品介¾lã€æ“ä½œä»¥åŠä¼˜è´¨çš„售后服务½{‰å…¨æ–¹ä½ä¸€ä½“化服务åQŒæˆ‘们在沛_Œ—;全国设有售后¾l´ä¿®ç‚¹ï¼Œä»¥ä¾¿ä¸ºæœ‰å”®åŽéœ€æ±‚的用户提供售后保障ã€?/p><p style="text-indent:2em;">? ?矛_®¶åº„æ•°è‹×ƒÈA器有限公司由原石家庄市无¾U¿ç”µå››åŽ‚整体改制¾l„徏åQŒå§‹å»ÞZºŽ1966òqß_¼Œæ˜¯é›†ç”µå­‹¹‹é‡ä»ªå™¨ã€ç”µå­äñ”品、电源、应用èÊY件等产品研发、测试、制造、销售、服务于一体的高新技术企业。主要äñ”品有åQšä¿¡å·å‘生器、数字多用表、逻辑分析仪、频谱分析äÈA、智能计数器、频率特性测试äÈA、失真度仪、射频电路实验系¾lŸã€é¢‘标比对自动测试系¾lŸã€å¤šé€šé“双æ؜频时差测量系¾lŸã€æ™¶æŒ¯æµ‹è¯•ç³»¾lŸã€çŸ³è‹±æ™¶ä½“频率标准、低噪声分配攑֤§å™¨ã€æ—¶é—´é—´éš”分析äÈA、分析数满èƒö客户直流½E›_®šç”‰|ºçš„需求字长稳‹¹‹è¯•ä»ªã€ç¨‹æŽ§ç¨³åŽ‹ç”µæºç­‰ç›¸å…³æœçƒ¦åQšç›´‹¹ç¨³å®šç”µæºï¼Œ<b>频谱分析仪厂å®?/b>åQ?b>信号发生器ä­hæ ?/b>ã€?</p><p style="text-indent:2em;">矛_®¶åº„æ•°è‹×ƒÈA器有限公åæ€¸¥æ ¼æ‰§è¡Œâ€œå¿«é€Ÿååº”,马上行动åQŒé™æ—¶åé¦ˆï¼ŒæŒç®‹æ”¹è¿›â€åå…­å­—æ–šw’ˆåQŒåšæŒâ€œå†›å·¥é¡¹ç›®é…å¥—,民品自主开发”的战略目标åQŒç§¯æžç ”发新产品åQŒï¼Œæé«˜äº§å“æŠ€æœ¯æ€§èƒ½æŒ‡æ ‡åQŒæ³¨é‡äñ”品质量和售后服务åQŒåŠªåŠ›æ‰“造精品工½E‹ï¼Œä¸ºæˆ‘省信息äñ”业的发展做出½Hå‡ºè´¡çŒ®åQŒä¿ƒ˜q›å…¨å›½ç”µå­æµ‹é‡äÈA器技术水òq³çš„˜q›æ­¥å’Œå‘展ã€?/p><p style="text-indent:2em;"> 以上ž®±æ˜¯å…³äºŽâ€œé¢‘谱分析äÈAž®±é€‰æ•°è‹?满èƒö客户直流½E›_®šç”‰|ºçš„需求”的½Ž€å•ä»‹¾lï¼Œæˆ‘们公司˜q˜æœ‰SU4300噪声信号发生器ã€?a >SU4300噪声信号发生å™?/a>½{‰è¯¸å¤šç›¸å…³äñ”品,如果您比较感兴趣åQŒå¯ä»¥è·Ÿæˆ‘们联系获取更多详细资料ã€?</p> <p> <span>本文关键词:</span><span>频谱 分析 产品 仪器 技æœ?矛_®¶åº?企业</span> </p></p> </div> <p><div>上一æ?<a href="71.html">【图文】直‹¹ç¨³å®šç”µæºä½œç”¨çŸ¥å¤šå°‘ 优惠ä»äh ¼åQŒç›´‹¹ç¨³å®šç”µæº?/a></div> <div>下一æ?<a href="69.html">【图文】数字万用表的用é€?满èƒö客户直流½E›_®šç”‰|ºçš„需æ±?/a></div> </p> </div> <div class="left"> <div class="function">【相å…Ïx ‡½{¾ã€‘:<a href='/key.aspx?k=%e4%ba%a7%e5%93%81'>产品</a>,<a href='/key.aspx?k=%e4%bb%aa%e5%99%a8'>仪器</a>,<a href='/key.aspx?k=%e6%8a%80%e6%9c%af'>技æœ?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e7%9f%b3%e5%ae%b6%e5%ba%84'>矛_®¶åº?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e4%bc%81%e4%b8%9a'>企业</a>,</div> </div> <div class="clearit"></div> <div class="commend_tit"> <h2>相关新闻</h2> </div> <div class="commend_list"> <ul> <li><a href="/news/471.html" target="_blank" title="【推荐】什么是数字万用表_频谱分析仪作用重å¤?>【推荐】什么是数字万用表_频谱分析仪作用重å¤?/a></li> <li><a href="/news/469.html" target="_blank" title="【图文】äؓ什么要使用直流½E›_®šç”‰|º 优质的信号发生器厂家">【图文】äؓ什么要使用直流½E›_®šç”‰|º 优质的信号发生器厂家</a></li> <li><a href="/news/465.html" target="_blank" title="校企合作å…׃¿ƒå‘展 | 沛_Œ—工业大学到石家庄数英仪器参观合作">校企合作å…׃¿ƒå‘展 | 沛_Œ—工业大学到石家庄数英仪器参观合作</a></li> <li><a href="/news/454.html" target="_blank" title="信号发生器ä­h格哪里有卖信号发生器çš?直流甉|ºçš„术语你知道哪些">信号发生器ä­h格哪里有卖信号发生器çš?直流甉|ºçš„术语你知道哪些</a></li> <li><a href="/news/448.html" target="_blank" title="函数发生器数è‹×ƒÈA器,攑ֿƒä»ªå™¨ 直流变换器的介绍">函数发生器数è‹×ƒÈA器,攑ֿƒä»ªå™¨ 直流变换器的介绍</a></li> </ul> </div> <div class="clearit"></div> <div class="commend_tit"> <h2>相关产品</h2> </div> <div id="comment_list"> <div class="c_product_b"> </div> </div> </div> <!--pages内容--> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearit"> </div> <div id="footer"> <div class="footernav"> <a href="/">首页</a> | <a href="/about/">走近我们</a> | <a href="/news/">新闻资讯</a> | <a href="/supply/">产品中心</a> | <a href="/contact/">联系我们</a> | <a href="/4g/" >手机¾|‘ç«™</a> | <a href="#">˜q”回™å‰™ƒ¨</a> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1255347448'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1255347448%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <a target="_blank">冀ICPå¤?5007040å?/a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2015-04-30/"></script> Powered by <a title="企业¾pȝ»Ÿ" target="_blank" rel="nofollow">½{‘å°l</a> </div> <div class="copyright"> <div> Copyright© www.suinyq.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 矛_®¶åº„æ•°è‹×ƒÈA器有限公å? 专业生äñ”:<h1 style="display:inline; font-weight:normal; font-size:12px;"> <a target="_blank">直流½E›_®šç”‰|º</a>, <a target="_blank">频谱分析仪厂å®?/a>, <a target="_blank">信号发生器ä­hæ ?/a> </h1>½{‰äñ”å“?‹Æ¢è¿Žæ¥ç”µå’¨è¯¢! <div class="cityspread"> <a target="_blank" rel="nofollow"><img src="/template/NEST300017/images/jszc_h.png" alt="时代互动" /></a>    <strong>热门城市推广: </strong>       </div> </div></div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare" style=" background:#eee;width: 100%;"> <span class="bds_more">分äín刎ͼš</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_renren"></a> <a class="bds_t163"></a> <a class="shareCount"></a> </div> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=tools&uid=6698627" ></script> <script type="text/javascript" id="bdshell_js"></script> <script type="text/javascript"> document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000) </script> <!-- Baidu Button END --> <a href="http://www.clarkslandingsearay.com/"></a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>